Solid finish till ett utmanande år

ats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group, kommenterar delårsrapporten för Q4 och helårsöversikt för 2020 som släpptes den 29 januari.th 2021. 

"De solida finansiella resultaten under fjärde kvartalet och hela året 2020 är en effekt av vårt ständiga fokus på att skapa värde för våra kunder, trots de globala utmaningarna." sa Mats Rahmström.

Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster förbättrades både jämfört med föregående år och föregående kvartal. Tillväxten för orderingången jämfört med föregående år för både utrustning och tjänster och i alla regioner utom Nordamerika, där ordervolymerna minskade något. Under fjärde kvartalet var efterfrågan mycket stark från halvledarindustrin, men orderingången ökade också i andra produktkategorier, såsom industriella kompressorer, medicinsk utrustning, utrustning för fordonsapplikationer, med stöd av ökade investeringar i produktion av elfordon och batterier samt kraftutrustning.

Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 25 868 MSEK (25 625), en organisk tillväxt på 7%. Intäkterna var oförändrade organiskt till 25 738 MSEK (27 319). Avkastningen på sysselsatt kapital var 23% (30). 

"Jag är stolt över vår organisation där människor har frihet och ansvar att agera, anpassa sig till utmaningar och utnyttja möjligheter," sa Mats Rahmström. ”Organisationen förnyar sig för ett starkare och mer hållbart kundutbud, ökar den globala närvaron både digitalt och fysiskt och strävar efter operativ excellens i alla delar av företaget. Jag är också stolt över att se att vi har gjort stora framsteg när det gäller att nå vårt mål att minska CO₂-utsläppen med hälften 2030. ”

Ser vi framåt på kort sikt, även om världens ekonomiska utveckling fortfarande är osäker, förväntar sig Atlas Copco att efterfrågan på koncernens produkter och tjänster kommer att förbli på nuvarande nivå.

Om Atlas Copco

Bra idéer påskyndar innovation. På Atlas Copco har vi förvandlat industriella idéer till affärskritiska fördelar sedan 1873. Genom att lyssna på våra kunder och känna till deras behov levererar vi värde och förnyar med tanke på framtiden.

Atlas Copco är baserat i Stockholm, Sverige med kunder i mer än 180 länder. Under 2019 hade Atlas Copco intäkter på BSEK104 (10 BEUR) och vid årsskiftet cirka 39000 anställda. 

Atlas Copco gick in på Kinas marknad på 1920-talet. Idag har koncernens fyra affärsområden - kompressorteknik, vakuumteknik, industriell teknik och kraftteknik alla presenterats på den kinesiska marknaden, vilket ger kunderna innovativa produkter och service. År 2019 hade Atlas Copco China mer än 30 enheter och cirka 6000 anställda.


Inläggstid: Apr-13-2021